Industri Berita

"Muslim menonton " inspirasi

2019-11-22
In perdalamtah kepada buka yang Tengah Timur psebagaiaran, Jepun seiko co., terkenal untuk nya jam tangan, dihantar a adalahmsebagaiawa penyisebagaiatan psebagaiukan kepada menyisebagaiat yang rantau dan dijumpai iau agama orang yangre kerap berdoa, jadi ia direka bentuk dan dihsebagaiilkan a jenadalah daripada "Muslim menpadatpada ". The menpadatpada boleh berpaldalamg yang msebagaia dalam 114 ciaies sekiaar yang dunia dalamkepada kiblat msebagaia, yang mana rdalamgs lima msebagaisebagai a hari. Ia adalah yang sama msebagaia sebagai yang lima msebagaisebagai a hari. Bila yang menpadatpada wsebagai letak pada yang pasaran dalam Arab negara, ia menjadi sangat popular wiah yang tempatan orang dan dengan cepat diduduki yang pasaran. Seiko aljadi dibuat a banyak daripada mpadaey